Με αποστάσεις η επανεκκίνηση

των τμημάτων του συλλόγου μας πάντα με τους κανόνες υγείας που έχει θεσπίσει η Υγειονομική Επιστημονική  Επιτροπή  της Γ.Γ.Αθλητισμού.